yahoo com

Majid KharatHa

Majid KharatHa مجید خراطها کار موسیقی خود را با کار سنتی از 1370 شروع کرد و در سال 1376 پا به عرصه آواز سنتی نهاد , و بعد از سپری کردن دوره های ردیف آوازی و همکاری در گروهای سنتی , بعنوان نوازنده و خواننده پا به دنیای حرفه ای موسیقی نهاد و پس از طی تلاش و کوشش در سال 1380 سبک خود را از موسیقی سنتی به پاپ تغییر داد و این سبک را با کار در گروههای اهورا و باران دنبال کرد , تا حرفه ای تر کار موسیقی پاپ را ادامه دهد.
Read more

News

More news