White Noise

White Noise In A White Room

White Noise In A White Room White Noise In A White Room се карактеристични по својата експерименталност, бука, истражувачки и прогресивен дух тематски се задржуваат на германскиот kraut rock од 70-те проследен со industrial перкусионистички звуци. Од нивното формирање до денес бележат голем број на настапи, главно во нашата држава и соседна Бугарија. Ја делеа сцената со Damo Suzuki во Мала Станица, а настапија и на фестивалот Plagijat turns 1 во Скопје на 30.09.2006
Read more

News

More news